• Przeszłość:

  Teraźniejszość:

  Przyszłość:

  head-hunting, psychologia biznesu

  psychologia, coaching

  psychoterapia, zaawansowana psychologia

 

Curriculum Vitae

Zadaj pytanie

Edukacja 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie   

Psychologia (psychologia jako drugi kierunek) - studia magisterskie (niestacjonarne)

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - studia magisterskie (stacjonarne)

 

 

Doświadczenie zawodowe

06.2014   Współpraca z Fundacją "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn, www.fp.olsztyn.pl

Coach / Trener

 • coaching przedsiębiorców i pracowników

 

05.2014 - 08.2015    Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Olsztyn, www.wmson.eu

Psycholog / Coach na potrzeby projektów „Zatrudnienie wspomagane – prawdziwa praca” oraz "Trening Dobrze Ustawiony"

 • udział w rekrutacji do projektów, sporządzanie diagnozy psychospołecznych zasobów i deficytów potencjalnych beneficjentów (osoby niepełnosprawne)
 • prowadzenie autorskich warsztatów psychologicznych
 • prowadzenie indywidualnych spotkań
 • przygotowywanie profili psychologicznych beneficjentów
 • coaching trenerów pracy
 • prowadzenie fanpage Sejmiku

 

02.2014 - 06.2014      Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy, www.nidzica-mops.bip-wm.pl/public

Psycholog / Terapeuta (Punkt Konsultacyjny)

 

02.2014 - 06.2014      Współpraca z General Projekt (Olsztyn), www.generalprojekt.pl 

Psycholog / Trener

 • prowadzenie treningów dla osób bezrobotnych i pracowników firmy, w ramach projektów unijnych
 • udzielanie indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego dla osób bezrobotnych w ramach projektu unijnego

 

01.2014 - 03.3014     Współpraca z TEMPO TRAINING & CONSULTING Sp. z o.o. (Warszawa), www.tempotc.pl

Trener

 • stworzenie i realizacja autorskiego programu podnoszącego poziom umiejętności "miękkich" dla firmy produkcyjnej w Nidzicy (14 dni szkoleniowych, 6 tematów) oraz firmy handlowej w Giżycku, w ramach projektów unijnych

 

09.2013 - 06.2014     Współpraca ze Stowarzyszeniem Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę" (Olsztyn), www.pokonaccisze.olsztyn.pl

Doradca Zawodowy (współpracujący z tłumaczem języka migowego)

 • stworzenie autorskiej koncepcji merytorycznej i realizacja cyklu konsultacji indywidualnych i warsztatów dla młodzieży z wadą słuchu w ramach projektu unijnego

 

01.2013 - 09.2013    Współpraca z Instytutem Rozwoju Człowieka (Olsztyn), www.instytut.olsztyn.pl

Trener / Coach

 • prowadzenie cyklu szkoleń dla długotrwale bezrobotnych, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy i niepełnosprawnych, z zakresu umiejętności społecznych oraz zawodowych, o łącznym wymiarze 332 godzin (projekt kierowany przez TECHPAL Sp. z o.o.)

 

10.2012 - obecnie     Współpraca z organizacją "Instytut Badawczo-Szkoleniowy" Sp. z o.o. (Olsztyn), www.instytutbs.eu/PL

Trener / Psycholog / Terapeuta

 • realizacja cyklu warsztatów w ramach projektów unijnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (MOPS w Nidzicy, MGOPS w Sępopolu, GOPS w Jonkowie, GOPS w Górowie Iławeckim, GOPS w Tuławkach, GOPS w Świątkach)
 • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie zajmujących się obsługą klienta
 • przeprowadzenie cyklu seminariów pt. "Przedsiębiorczość bez tajemnic - od pomysłu do biznesu" dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - projekt "Rozwój systemów wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur", dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"
 • udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych  (Punkt Konsultacyjny MOPS w Nidzicy - projekt "STOP przemocy w rodzinie III", współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ; GOPS w Świątkach; PCPR w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie)
 • stworzenie autorskiego narzędzia psychologicznego służącego badaniu rozwoju kompetencji ogólnożyciowych po wolontariacie (testowanie produktu), w ramach projektu innowacyjnego „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur” 
   

09.2012 - 03.2014    Współpraca ze Stowarzyszeniem Kobieta na PLUS (Ruciane-Nida)

"Moja taktyka na efektywne wejście na rynek pracy. Program Rozwojowy dla Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianym- Nidzie"www.mojataktyka.pl

Psycholog 

 • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczniów klas I, II i III
 • szczegółowe zaplanowanie spójnego planu rozwoju uczniów
 • wzmacnianie postaw zaangażowania w zdobywaniu wiedzy i motywacji do nauki, a także rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z trudnościami

 

Współpraca z Lava Group s.c. (Warszawa), www.lavagroup.pl

Interim HR Projects Manager (kierujący pracą researchera)

 • całkowita i wyłączna odpowiedzialność za wszystkie projekty rekrutacyjne metodą direct search i search & selection (sprzedaż, b2b)
 • raportowanie do Wiceprezesa Zarządu

 

Współpraca z Centrum Pracy i Kariery Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa), www.cpik.swps.edu.pl

Career Coach

 • prowadzenie programu mentorskiego w celu wsparcia absolwentów SWPS w świadomym rozwoju zawodowym i osobistym
 • stała współpraca z pięcioma coachees

 

Współpraca z firmą Architekci Kariery Sp. z o.o. (Grupa Pracuj, Warszawa), www.architekcikariery.pl

Doradca w Karierze (kierujący pracą researchera)

Usługi on-line – CV, list motywacyjny

Usługi off-line – Audyt Kariery (czas trwania: 3-4h)

 • analiza drogi zawodowej klienta pod kątem doświadczenia, wiedzy, umiejętności, postaw
 • rozpoznanie motywacji i planów zawodowych klienta, badanie okoliczności zmian pracy, diagnoza rysu osobowościowego i poziomu dojrzałości biznesowej
 • wytyczanie kierunków rozwoju zawodowego, analiza SWOT dotycząca każdej z opcji
 • przepracowanie trudnych pytań dla klienta na rozmowie rekrutacyjnej, ćwiczenie modelowych odpowiedzi
 • przeprowadzanie badania psychologicznego w celu określenia stylów pracy klienta oraz jego postaw i tendencji osobowościowych manifestujących się w środowisku zawodowym
 • opracowanie rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju zawodowego klienta, przygotowanie indywidualnego planu działania

Usługi off-line – Agent Kariery (cel: znalezienie pracy klientowi, czas trwania: kilka miesięcy)

 • weryfikacja potencjalnych klientów usługi pod kątem szans powodzenia projektu (we współpracy z doradcą ds. handlowych)
 • Audyt Kariery (opis powyżej)
 • analiza osobistej marki klienta na podstawie opinii osób z najbliższego otoczenia i samoopisu – badanie podobne do oceny 360º
 • budowa strategii aplikacyjnej: wybór pracodawców, agencji doradztwa personalnego, atrakcyjnych ogłoszeń pracy dających klientowi największe szanse powodzenia
 • opracowanie profesjonalnych profili dla klienta na portalach społecznościowych (Goldenline, Linkedin, Profeo)
 • realizacja strategii aplikacyjnej różnymi kanałami jako pełnomocnik klienta przy wsparciu researchera: aplikacje on-line, telefony rekomendujące do rekruterów
 • przeprowadzanie symulacji rozmowy rekrutacyjnej z klientem w roli potencjalnego rekrutera z nagraniem video: analiza błędów oraz negatywnych zachowań i ich skuteczna eliminacja
 • follow-up po spotkaniach rekrutacyjnych, monitoring rynku pracy, aktywne wsparcie klienta w procesie zmiany zawodowej

 

Współpraca z Mercuri International Poland Sp. z o.o. (Warszawa), www.mercuriinteractive.net

Consultant

 • weryfikacja bazy danych klientów Mercuri z lat 2002-2008 pod kątem potencjału handlowego 
 • pozyskiwanie wybranych firm do współpracy poprzez systematyczne telefony do kadry zarządzającej 
 • kierowanie projektami od strony operacyjnej, wsparcie trenerów w ich bieżącej pracy 
 • asystowanie w tworzeniu merytorycznych podstaw projektów

  

Współpraca z VDG International Polska Sp. z o.o. (Warszawa), www.vdg-international.de

Research Consultant

 • samodzielne analizy branż i osób w nich zatrudnionych  
 • pozyskiwanie wybranych kandydatów do celów rekrutacyjnych (executive search)
 • wstępna ocena merytoryczna i formalna nadesłanych aplikacji
 • udzielanie rekomendacji konsultantom odpowiadającym za całościową realizację projektów i ich bieżące wsparcie

 

C.B.I. ASTROMAN Sp. z o.o. (Warszawa), www.astroman.com.pl

Researcher

  

 

Szkolenia  

29.06. - 30.06.2015   "Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne do rozpoznawania kompetencji zawodowych",
Lechaa Consulting Sp. z o.o.

13.05.2014   I Ogólnopolska Konferencja Coachingu Naukowego, DRIM Dubiński i eMGrow Grochalska

31.03.2014   "Dramaterapia", Centrum Kształtowania Umiejętności Społecznych Intellegere

01.2013 - 06.2013 (156h)   Staż (Asystentka Psychoterapeuty), NZOZ "Akson" w Olsztynie

06.07. - 08.07.2012 (70h)   Kurs podstawowy w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ("TSR"), Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ("CTSR")

06.05. - 08.05.2010   "7 nawyków skutecznego działania", FC (FranklinCovey) PL Sp. z o.o.

30.06. - 02.07.2009   "Personalne style negocjacji", Mercuri International Poland Sp. z o.o.

20.05. - 22.05.2009   "Model efektywnej rozmowy handlowej", Mercuri International Poland Sp. z o.o.

 

 

Języki obce  

Angielski: średniozaawansowany wyższy (Certificate of Proficiency in English)

Niemiecki: komunikatywny (Zentrale Mittelstufenprüfung)

 

  

Zainteresowania

Muzyka poważna, balet, taniec współczesny

Psychoterapia tańcem, dramaterapia

Zrównoważony styl życia