• Przeszłość:

  Teraźniejszość:

  Przyszłość:

  head-hunting, psychologia biznesu

  psychologia, coaching

  psychoterapia, zaawansowana psychologia

 

Curriculum Vitae

Zadaj pytanie

Edukacja 

2006 - 2010     Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie   

Psychologia - studia magisterskie (niestacjonarne)

 

2000 - 2006     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - studia magisterskie (stacjonarne)

 

 

Doświadczenie zawodowe

04.2012 - obecnie     Agencja Usługowo-Handlowa "POLON-TOUR" Sp. z o.o.

Psycholog / Coach / Trener:

 • udzielam konsultacji psychologicznych,
 • prowadzę coaching osobisty i zawodowy,
 • realizuję szkolenia miękkie (w ramach projektów unijnych / ministerialnych, biznesowe),
 • rekrutuję na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie,
 • tworzę autorskie badania kompetencji (testy, studia przypadku).

 

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Psycholog (05.2014 - 08.2015):
 • aktywizowałam zawodowo osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (stopień umiarkowany i znaczny), które pragnęły odnaleźć się na rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim,
 • prowadziłam konsultacje psychologiczne i autorskie warsztaty rozwoju osobistego,
 • współpracowałam z trenerami pracy i doradcami zawodowymi,
 • prowadziłam stronę organizacji na Facebooku.
 
Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS, Trener (05.2014):
 • prowadziłam trening  umiejętności społecznych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów na terenie powiatu szczycieńskiego,
 • szkoliłam w obszarze komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem.
 
General Projekt Sp. z o.o., Psycholog / Trener (02.2014 - 03.2014):
 • szkoliłam osoby bezrobotne do 35 r.ż., jak zarządzać czasem oraz radzić sobie ze stresem,
 • prowadziłam indywidualny coaching kariery.
 
TEMPO TRAINING & CONSULTING Sp. z o.o., Trener (01.2014 - 02.2014):
 • stworzyłam autorski program podnoszący poziom umiejętności miękkich dla pracowników firmy AWA MEBEL w Nidzicy,
 • szkoliłam pracowników liniowych i kierowników w zakresie komunikacji, asertywności, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz rozwiązywania konfliktów.
 
Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę", Doradca Zawodowy (09.2013 - 06.2014):
 • stworzyłam autorski program aktywizacji zawodowej dla młodzieży z wadą słuchu, uczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie,
 • w ramach warsztatów grupowych uczyłam młodych ludzi aktywnie szukać pracy, radzić sobie ze stresem i rozwijać kreatywność,
 • podczas konsultacji indywidualnych pomogłam każdej osobie stworzyć CV i list motywacyjny, uczyłam szukania pracy w Internecie oraz przygotowywania się do rozmowy rekrutacyjnej,
 • współpracowałam z tłumaczem języka migowego, z którym wprowadzałam młodzież w świat nowych terminów i znaczeń.
 
Instytut Rozwoju Człowieka, Trener / Coach (01.2013 - 09.2013):
 • prowadziłam cykl szkoleń miękkich dla osób długotrwale bezrobotnych (wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, niepełnosprawnych) w Olsztynie i Giżycku.
 
Izba Celna w Olsztynie, Trener (02.2013):
 • przeprowadziłam autorskie szkolenie pt. "Projektowanie i realizacja procesu rekrutacji wewnętrznej".
 
Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o., Trener / Psycholog (10.2012 - 12.2013):
 • prowadziłam warsztaty rozwoju osobistego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. warmińsko-mazurskim,
 • szkoliłam pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie zajmujących się obsługą klienta w obszarze komunikacji, asertywności,
 • prowadziłam cykl seminariów pt. "Przedsiębiorczość bez tajemnic - od pomysłu do biznesu" dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • udzielałam konsultacji psychologicznych dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej w woj. warmińsko-mazurskim.
 
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Psycholog (09.2012 - 03.2014):
 • prowadziłam konsultacje psychologiczne dla uczniów klas I, II i III Zespołu Szkół Leśnych w Rucianym-Nidzie,
 • pomagałam młodzieży stworzyć spójny planu rozwoju zawodowego,
 • wzmacniałam motywację do uczenia się i rozwijania swoich pasji,
 • doradzałam, jak radzić sobie z trudnościami i ograniczeniami.

 

05.2008 - 04.2012   E..Synergy (własna działalność gospodarcza), Konstancin-Jeziorna

Konsultant HR (rekrutacja, szkolenia, coaching)

 
Lava Group s.c., Interim HR Projects Manager (09.2010 - 07.2011):
 • stworzyłam koncepcję rekrutacji specjalistów do działu sprzedaży akcesoriów reklamowych,
 • rekrutowałam Key Account Manager’ów metodą direct search oraz search & selection,
 • prowadziłam wywiady rekrutacyjne, kierowałam pracą Researchera,
 • raportowałam do Wiceprezesa Zarządu, współpracowałam z Dyrektorem Sprzedaży.
 
Centrum Pracy i Kariery Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Career Coach (07.2010 - 10.2010):
 • stworzyłam mentorski program mający na celu wsparcie absolwentów SWPS w świadomym rozwoju zawodowym i osobistym,
 • realizowałam coaching kariery dla pięciu osób,
 • prowadziłam warsztat z zarządzania własną karierą.
 
Architekci Kariery Sp. z o.o. (Grupa Pracuj), Doradca w Karierze (07.2009 - 06.2010):
 • tworzyłam CV i listy motywacyjne dla specjalistów i menedżerów (usługi on-line),
 • prowadziłam kilkugodzinne konsultacje (Audyt Kariery), obejmujące analizę drogi zawodowej i opracowanie indywidualnego planu działania,
 • realizowałam programy coachingowe (Agent Kariery), dające aktywne wsparcie osobom w procesie poszukiwania pracy (we współpracy z Researcherem).
 
Mercuri International Poland Sp. z o.o., Consultant (01.2009 - 08.2009):
 • pozyskiwałam wybrane korporacje do współpracy w obszarze szkoleń poprzez systematyczne telefony do kadry zarządzającej (cold calling), m.in. Bahlsen, Netia, Phoenix Pharma,
 • pomagałam w realizacji warsztatów dla handlowców i kadry zarządzającej.
 
VDG International Polska Sp. z o.o., Research Consultant (09.2006 - 03.2007):
 • rekrutowałam specjalistów i menedżerów metodą direct search,
 • oceniałam wstępnie nadesłane aplikacje,
 • wspierałam konsultantów odpowiedzialnych za całościową realizację projektów.
 
C.B.I. ASTROMAN Sp. z o.o., Researcher (09.2006 - 03.2007): 
 • uczyłam się rekrutacji metodą direct search,
 • realizowałam pierwsze projekty executive search.
 
 

Szkolenia

„Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne do rozpoznawania kompetencji zawodowych”, Lechaa Consulting Sp. z o.o. (12h)
I Ogólnopolska Konferencja Coachingu Naukowego, DRIM i eMGrow
„Dramaterapia”, Centrum Kształtowania Umiejętności Społecznych Intellegere (8h)
Staż (Asystentka Psychoterapeuty), NZOZ „Akson” w Olsztynie (156h)
Kurs podstawowy w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach "TSR", Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach "CTSR" (70h)
„7 nawyków skutecznego działania”, FC (FranklinCovey) PL Sp. z o.o. (18h)
„Personalne style negocjacji”, Mercuri International Poland (18h)
„Model efektywnej rozmowy handlowej”, Mercuri International Poland (18h)
 
 

Języki obce

Język angielski: średniozaawansowany wyższy (Certificate of Proficiency in English)

Język niemiecki: komunikatywny (Zentrale Mittelstufenprüfung)

 

 

Zainteresowania

Muzyka klasyczna

Taniec (balet, współczesny)

Zrównoważony styl życia